​BOSTÄDER

PROJEKT  

Orangeriet

Status: Inflyttning 2022

Typ: 22 Radhus

Storlek: ca 2676 kvm BOA

Plats: Trädgårdsstaden, Ystad

Exploatör: Stadsallén Bostad AB

Arkitekt: Nyréns arkitekter och New Line arkitekter (Projekterande arkitekt)

Förslaget vann markanvisningstävlingen genom högst poäng på hållbarhet (gröna punkter, Ystad Kommun) och arkitektur. Alla 22 radhus såldes slut på två veckor.

Livskvalitet i Ystad trädgårdsstad

I Trädgårdsstaden, Ystads nya gröna stadsdel, skapar Stadsallén Bostad 22 bostäder med hållbarhet, design och funktion i fokus. Orangeriet är en oas inbäddat i grönska med nära till allt. Här skapar vi framtidens bostäder med plats för hållbart vardagsliv. Varje bostad har möjlighet till odling både på mark och på byggd uteplats, smart energianvändning, sedumtak, variationsrik nyplantering och kretsloppstänk. En extra dimension till projektet är föreningens egna orangeri/växthus för både odling och den gemensamma trädgårdsfesten. Orangeriet är uppförs i trästomme för ett lägre CO2-avtrycket.